Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 1 : 19 - 20

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 1 :19 tot 20
5-12-2010

MattheĆ¼s 1 : 19 - 20

Mattheüs 1
19
Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
20
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

Delen & Download

Download preek