Ds. D. Hakkenberg - Jesaja 30 : 18

Afspelen

De HEERE de God des ontfermends Die wacht.

Jesaja 30 :18
31-12-1983

Jesaja 30 : 18

Jesaja 30
18
En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

Delen & Download

Download preek