Ds. C. Harinck - 2 Koningen 3 : 16,20

Afspelen

Onderwerp

2 Koningen 3 :16,20

2 Koningen 3 : 16,20

2 Koningen 3
16
En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten.
17
Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien; nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten.
18
Daartoe is dat slecht in de ogen des HEEREN, Hij zal ook de Moabieten in ulieder hand geven.
19
En gij zult alle vaste steden, en alle uitgelezene steden slaan, en zult alle goede bomen vellen, en zult alle waterfonteinen stoppen; en alle goede stukken lands zult gij met stenen verderven.
20
En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, ziet, water door den weg van Edom kwam, en het land met water vervuld werd.

Delen & Download

Download preek