Ds. A.B. van der Heiden - Efeze 2 : 8 - 9

Afspelen

Zalig worden door genade alleen

Efeze 2 :8 tot 9
31-10-2007
De bron waaruit deze genade vloeit
Het middel waardoor die genade wordt ontvangen
Deze preek is vele jaren geleden al eens eerder gepubliceerd, maar willen we u in het kader van Hervormingsdag en Dankdag nogmaals onder uw aandacht brengen.

Efeze 2 : 8 - 9

Efeze 2
8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Delen & Download

Download preek