Ds. A.B. van der Heiden - Handelingen 16 : 29 - 31

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 16 :29 tot 31
9-9-2007

Handelingen 16 : 29 - 31

Handelingen 16
29
En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
30
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Delen & Download

Download preek