Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 24 : 44 - 47

Afspelen

Onderwerp

Lukas 24 :44 tot 47
30-3-2008

Lukas 24 : 44 - 47

Lukas 24
44
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
45
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
46
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
47
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Delen & Download

Download preek