Ds. M. Nekwek - Mattheüs 19 : 25 - 27

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 19 :25 tot 27
19-9-2010
Indonesisch met Ned. vertaling

MattheĆ¼s 19 : 25 - 27

Mattheüs 19
25
Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?
26
En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
27
Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?

Delen & Download

Download preek