Ds. J. IJsselstein - Jesaja 12 : 4 - 6

Afspelen

Een zevenvoudig danklied

Jesaja 12 :4 tot 6
4-10-2009

Jesaja 12 : 4 - 6

Jesaja 12
4
En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.
5
Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
6
Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.

Delen & Download

Download preek