Ds. A.B. van der Heiden - Handelingen 16 : 30 - 31

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 16 :30 tot 31
15-11-2006

Handelingen 16 : 30 - 31

Handelingen 16
30
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Delen & Download

Download preek