Ds. A.B. van der Heiden - Jeremia 14 : 7 - 8

Afspelen

Onderwerp

Jeremia 14 :7 tot 8
28-2-2007

Jeremia 14 : 7 - 8

Jeremia 14
7
Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
8
O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?

Delen & Download

Download preek