Ds. C. de Jongste - 2 Kronieken 33 : 12 - 13

Afspelen

Onderwerp

2 Kronieken 33 :12 tot 13
14-8-2007

2 Kronieken 33 : 12 - 13

2 Kronieken 33
12
En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,
13
En bad Hem; en Hij liet Zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de HEERE God is.

Delen & Download

Download preek