Ds. A.A. Brugge - Handelingen 7 : 55 - 56

Afspelen

Stefanus (2)

Handelingen 7 :55 tot 56
1-8-2010

Handelingen 7 : 55 - 56

Handelingen 7
55
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.
56
En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

Delen & Download

Download preek