Ds. A. Vergunst - Markus 5 : 36

Afspelen

De uitnemende waarde van het zaligmakend geloof

Markus 5 :36

Markus 5 : 36

Markus 5
36
En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk.

Delen & Download

Download preek