Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 14 : 31 - 33

Afspelen

Het "Mijn discipel" zijn

Lukas 14 :31 tot 33
11-2-2007

Lukas 14 : 31 - 33

Lukas 14
31
Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt?
32
Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient.
33
Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.

Delen & Download

Download preek