Ds. L. Terlouw - Markus 14 : 24

Afspelen

De beker der verlossing

Markus 14 :24
21-2-2010

Markus 14 : 24

Markus 14
24
En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.

Delen & Download

Download preek