Ds. G.W.S. Mulder - 2 Thessalonicenzen 1 : 11 - 12

Afspelen

Paulus' gebed voor de gemeente van Thessolonica

2 Thessalonicenzen 1 :11 tot 12
1-3-2009

2 Thessalonicenzen 1 : 11 - 12

2 Thessalonicenzen 1
11
Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht.
12
Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

Delen & Download

Download preek