Ds. J.S. van der Net - Johannes 8 : 56 - 58

Afspelen

Mijn dag gezien

Johannes 8 :56 tot 58
22-8-2010
De blijdschap van Abraham
De verachting der Joden
Het getuigenis van Jezus

Johannes 8 : 56 - 58

Johannes 8
56
Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.
57
De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?
58
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.

Delen & Download

Download preek