Ds. J.S. van der Net - Hebreeën 11 : 13b - 16

Afspelen

Onderwerp

Hebreeën 11 :13b tot 16
15-8-2010

Hebree├źn 11 : 13b - 16

Hebreeën 11
13
Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.
14
Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.
15
En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;
16
Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.

Delen & Download

Download preek