Ds. G. Schipaanboord - Mattheüs 3 : 14 - 15

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 3 :14 tot 15
18-2-1973

MattheĆ¼s 3 : 14 - 15

Mattheüs 3
14
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15
Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.

Delen & Download

Download preek