Ds. A.T. Vergunst - Genesis 4 : 5b - 7

Afspelen

God preekt tegen Kain

Genesis 4 :5b tot 7
1-11-2009

Genesis 4 : 5b - 7

Genesis 4
5
Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.
6
En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen?
7
Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.

Delen & Download

Download preek