Ds. J. Karels - Genesis 32 : 24 - 31

Afspelen

Gods worsteling met Jakob

Genesis 32 :24 tot 31
4-10-2009

Genesis 32 : 24 - 31

Genesis 32
24
Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.
25
En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.
26
En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.
27
En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
28
Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.
29
En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
30
En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
31
En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.

Delen & Download

Download preek