Ds. J. IJsselstein - Efeze 2 : 1 - 6

Afspelen

Levend gemaakt met Christus

Efeze 2 :1 tot 6
24-5-2009

Efeze 2 : 1 - 6

Efeze 2
1
En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3
Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
4
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Delen & Download

Download preek