Ds. A.A. Brugge - Handelingen 1 : 4 - 5

Afspelen

Verwachten naar Christus Woord

Handelingen 1 :4 tot 5
16-5-2010

Handelingen 1 : 4 - 5

Handelingen 1
4
En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.
5
Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Delen & Download

Download preek