Ds. J.S. van der Net - Exodus 12 : 26 - 27a

Afspelen

Onderwerp

Exodus 12 :26 tot 27a
13-6-2010

Exodus 12 : 26 - 27a

Exodus 12
26
En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst?
27
Zo zult gij zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer, Die voor de huizen der kinderen Israels voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg, en onze huizen bevrijdde! Toen boog zich het volk en neigde zich.

Delen & Download

Download preek