Ds. C.G. Vreugdenhil - Filippenzen 1 : 3 - 6

Afspelen

Onderwerp

Filippenzen 1 :3 tot 6
6-6-2010

Filippenzen 1 : 3 - 6

Filippenzen 1
3
Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
4
(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)
5
Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;
6
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Delen & Download

Download preek