Ds. A.A. Brugge - Markus 16 : 15 - 16

Afspelen

Christus onderwijs aan Zijn discipelen

Markus 16 :15 tot 16
18-4-2010

Markus 16 : 15 - 16

Markus 16
15
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
16
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Delen & Download

Download preek