Ds. A.A. Brugge - Markus 16 : 14

Afspelen

Onderwerp

Markus 16 :14
5-4-2010
De opgestane Levensvorst in de kring van Zijn discipelen

Markus 16 : 14

Markus 16
14
Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.

Delen & Download

Download preek