Ds. W. Silfhout - Zondag 21 21 : 55 - 56

Afspelen

Onderwerp

Zondag 21 21 :55 tot 56
28-2-2010

Zondag 21 21 : 55 - 56

Vr.

55 . Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?Antw. Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden . Vr.

56 . Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?Antw. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondigen aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb , nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken , opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome .

Delen & Download

Download preek