Ds. W. Silfhout - Zondag 21 21 : 54

Afspelen

Onderwerp

Zondag 21 21 :54
7-2-2010

Zondag 21 21 : 54

Vr.

54 . Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk?Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht  Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren , door Zijn Geest en Woord , in enigheid des waren geloofs , van den beginne der wereld tot aan het einde  vergadert, beschermt en onderhoudt ; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben  en eeuwig zal blijven

Delen & Download

Download preek