Ds. D. Hakkenberg - Jesaja 49 : 6

Afspelen

Het heil in Christus van eeuwigheid vastgelegd.

Jesaja 49 :6 (Preek nav bezoek aan zendingsveld.)
Preek nav bezoek aan zendingsveld. (opnieuw geplaatst)

Jesaja 49 : 6

Jesaja 49
6
Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

Delen & Download

Download preek