Ds. A.A. Brugge - Markus 16 : 6 - 7

Afspelen

Het Evangelie van de opstanding

Markus 16 :6 tot 7
4-4-2010

Markus 16 : 6 - 7

Markus 16
6
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
7
Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.

Delen & Download

Download preek