Ds. J.S. van der Net - Handelingen 7 : 51m

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 7 :51m
27-7-2008

Handelingen 7 : 51m

Handelingen 7
51
Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.

Delen & Download

Download preek