Ds. J.S. van der Net - Mattheüs 4 : 5 - 7

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 4 :5 tot 7
20-1-2010

MattheĆ¼s 4 : 5 - 7

Mattheüs 4
5
Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;
6
En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.
7
Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

Delen & Download

Download preek