Ds. A. Snoep - Lukas 2 : 6 - 7

Afspelen

Onderwerp

Lukas 2 :6 tot 7
25-12-1982

Lukas 2 : 6 - 7

Lukas 2
6
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Delen & Download

Download preek