Ds. J. Veenendaal - Openbaring 14 : 6 - 7

Afspelen

Onderwerp

Openbaring 14 :6 tot 7
19-8-2007

Openbaring 14 : 6 - 7

Openbaring 14
6
En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;
7
Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

Delen & Download

Download preek