Ds. J. Veenendaal - Jesaja 50 : 10

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 50 :10
15-7-2007

Jesaja 50 : 10

Jesaja 50
10
Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op zijn God.

Delen & Download

Download preek