Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 6 : 31 - 33

Afspelen

Geef God en Zijn koninkrijk de eerste plaats

Mattheüs 6 :31 tot 33
10-3-2010
Vermaning om niet bezorgd te zijn
Aansporing om het koninkrijk van God te zoeken
Belofte dat God zal zorgen

MattheĆ¼s 6 : 31 - 33

Mattheüs 6
31
Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Delen & Download

Download preek