Ds. L. Huisman - 1 Petrus 2 : 7 - 8

Afspelen

Een tweeërlei standpunt over het "Evangelie"

1 Petrus 2 :7 tot 8
Deze preek was al (vele jaren) eerder gepbuliceerd, maar brengen we u graag opnieuw onder de aandacht.

1 Petrus 2 : 7 - 8

1 Petrus 2
7
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
8
Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

Delen & Download

Download preek