Ds. P. Mulder - Mattheüs 1 : 20

Afspelen

Adventstijd voor Jozef

Mattheüs 1 :20
21-12-2008

MattheĆ¼s 1 : 20

Mattheüs 1
20
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

Delen & Download

Download preek