Ds. A.A. Brugge - Johannes 1 : 38 - 40

Afspelen

Van Johannes naar Jezus (2)

Johannes 1 :38 tot 40
14-2-2010

Johannes 1 : 38 - 40

Johannes 1
38
En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:
39
Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
40
Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

Delen & Download

Download preek