Ds. A.A. Brugge - Johannes 1 : 35 - 37

Afspelen

Van Johannes naar Jezus (1)

Johannes 1 :35 tot 37
7-2-2010

Johannes 1 : 35 - 37

Johannes 1
35
Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.
36
En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
37
En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.

Delen & Download

Download preek