Ds. J.J. van Eckeveld - Artikel 11 0 : Art. 11

Afspelen

De Heilige Geest

Artikel 11 0 :Art. 11
19-4-2009

Artikel 11 : Art. 11

Artikel

11 . Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat; niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van één zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.

Delen & Download

Download preek