Ds. J.J. van Eckeveld - Markus 16 : 6

Afspelen

Onderwerp

Markus 16 :6

Markus 16 : 6

Markus 16
6
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

Delen & Download

Download preek