Ds. J. Karels - Lukas 2 : 25 - 30

Afspelen

Onderwerp

Lukas 2 :25 tot 30
27-12-2009

Lukas 2 : 25 - 30

Lukas 2
25
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem.
26
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
27
En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
28
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
29
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

Delen & Download

Download preek