Ds. A. Snoep - Johannes 21 : 18 - 19

Afspelen

Onderwerp

Johannes 21 :18 tot 19
2-5-1984

Johannes 21 : 18 - 19

Johannes 21
18
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.
19
En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

Delen & Download

Download preek