Ds. C.J. Meeuse - Richteren 15 : 18 - 19

Afspelen

Onderwerp

Richteren 15 :18 tot 19
4-11-2009

Richteren 15 : 18 - 19

Richteren 15
18
Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij hebt door de hand van Uw knecht dit grote heil gegeven; zou ik dan nu van dorst sterven, en vallen in de hand dezer onbesnedenen?
19
Toen kloofde God de holle plaats, die in Lechi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam: De fontein des aanroepers, die in Lechi is, tot op dezen dag.

Delen & Download

Download preek