Ds. C.J. Meeuse - Psalmen 116 : 12 - 13

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 116 :12 tot 13
4-11-2009

Psalmen 116 : 12 - 13

Psalmen 116
12
Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
13
Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

Delen & Download

Download preek