Ds. J.M. Kleppe - Openbaring 3 : 20

Afspelen

De roepende stem van de kloppende Heiland

Openbaring 3 :20
9-10-2011

Openbaring 3 : 20

Openbaring 3
20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Delen & Download

Download preek