Ds. J. Driessen - Lukas 1 : 62 - 64

Afspelen

De naamgeving van Johannes

Lukas 1 :62 tot 64
20-12-2009
Hoe het woord van God wordt bevestigd
Dat de genade van God wordt beleden
Dat de lof van God wordt bezongen

Lukas 1 : 62 - 64

Lukas 1
62
En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.
63
En als hij een schrijftafeltje geeist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
64
En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.

Delen & Download

Download preek