Ds. J. Driessen - Mattheüs 28 : 19 - 20

Afspelen

Jezus Christus en de Kerk van het Nieuwe Testament

Mattheüs 28 :19 tot 20
26-4-2009
Zijn opdracht aan die kerk
Zijn inlijving in die kerk
Zijn fundering van die kerk
Zijn troost voor die kerk

MattheĆ¼s 28 : 19 - 20

Mattheüs 28
19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Delen & Download

Download preek